Stallmästaregårdens Båtsällskap

Transportstyrelsens rekommendationer om båtbottenfärg

maj 11, 2018

Det är många medlemmar i klubben som undrar hur de väljer rätt bottenfärg till sin båt för att säkerställa att de följer de nya riktlinjer som gäller.

Som hjälp har Transportstyrelsen gjort en sammanställning med sina rekommendationer inför val av bottenfärg.

Tidningen Båtliv skriver även om ämnet här: http://www.batliv.se/2018/05/07/tips-for-att-mala-botten-miljovanligt/

Information inför sjösättning

april 27, 2018

Årets sjösättning sker lördagen den 28 April och lördag 19 maj 2018

Tidsschema:

* 6:45 Nico Clevestam / Anders Jelving tar emot Kranis och går igenom sjösättning.

* Från 7:15 anmälan och uppvisande av gällande försäkringsbevis och nautisk kompetens. Mats Öijvall prickar av. Även koll på betalda medlems- och båtplatsavgifter.

* 7:30 samling. Nico Clevestam tar till orda. Hur börjar vi, vad ska vi tänka på, planering för dagen, uttagning av ett lag på 4-6 pers som hjälper till med att rensa på hamnplan m.m.

* Jelving / Nico leder sjösättning med Fredriks hjälp.

* Frukost: Kommer bjudas på kaffe, smörgås från 06.00 och framåt till 13.00

* Lunch: Från 10.30 kommer det att finnas lunch att köpa när man är klar med sjösättning.

De som ska sjösätta har följande åtaganden:

* Båten ska vara sjöduglig och samtliga avgifter betalda. Kranbil kommer på faktura.

* Länspumpar: Båtägaren ansvarar själv för att länspump fungerar och att en extra finns. Det är inte klubbens ansvar. Egen pump bör införskaffas.

* Elsladdar som används skall vara hela och godkända.

* Förbered tampar: En tamp på för och akter ska finnas

* Båtplatsen ska vara förbered med boj och förtöjning mot brygga

Vintermaterial

* Efter sjösättning tar man hand om sitt vintermaterial och lägger det i ordning.

* Placering: Finns det plats vid muren lägg det längs med muren så nära som möjligt och max 4 meter ut från mur med en grön presenning på. Se märkning i grus.

* Märk presenning med namn och telefonnummer.

* Ni som har möjlighet att förvara ert material på annan plats än på hamnplan bör göra det. Material som inte ligger inom anvisade platser och tas om hand kommer att kastas efter den 31/5.

* Det som gäller är ordning och reda och det är alla medlemmars ansvar inte bara ett fåtal.

Generellt gäller:

* Under hela passet gäller närvaro och gemensamma insatser.

* Ingen alkohol intas under pass

* Glatt humör kommer man långt på.

Sopcontainer kommer att finnas vid båda sjösättningar Fre – Mån.
OBS: inget elektroniskt får slängas i containern.

Hjärtligt Välkomna!
önskar Nico Clevestam, Anders Jelving, Fredrik Axonius

Städning av omklädningsrum

april 27, 2018

För allas trevnad kommer årlig städning och utrensning av omklädningsrummet ske den fredagen 25 Maj. 

Vänligen ta bort personliga saker så arbetslaget kan städa ur. De saker som finns kvar efter 25 Maj kommer att slängas.

Städning kommer att vara klart senast 6 juni.

Information om nya låssystemet

april 27, 2018

Nu börjar det bli dags att hämta ut de nya elektroniska nycklarna innan vi installerar det nya elektroniska låssystemet i maj.

Nyckel kan köpas av medlemmar som erlagt medlemsavgift.

Vi kommer att finnas på klubben nu på lördag den 28:e April för de som vill komma ner och registrera sig och köpa sin nyckel mellan 13.00-15.00.

Pris per nyckel är 300kr

Går att betala via Swish eller via kort på klubben.  Finns ej tid i helgen sker utlämning via Storstadens lås från och med 3:e Maj på Vanadisvägen 39 i Stockholm.  Kontaktperson där är Anette.

Instruktion om hur de fungerar sker vid utlämning.

  • Klubben på Facebook