Stallmästaregårdens Båtsällskap

Bryggprojektet 2018/2019

Här kommer efterlängtad information om ombyggnationen av bryggorna.

Tidsplan
Hela ombyggnationen ska vara klar 31 mars 2019.  Här finns översiktskarta.
Första delen av ombyggnaden från plats 116 till flytbryggan: Karta över renovering av kajen
▪ Startar 3 september 2018.
▪ Ska vara klart 1 oktober 2018.
Andra delen av ombyggnaden från flytbryggan till sundet, bryggan vid rännan samt del av betongbryggan närmast slipen:
▪ Startar 24 oktober.
▪ Ska vara klart 31 mars 2019.

Hur ska bryggorna byggas om?
De bryggstolpar som finns i dag blir kvar och kommer att gjutas in. Det blir träbryggor.

Bryggorna:
▪ Kommer att bli bredare, minst 2 meter (vi har önskat så breda som möjligt), med ett nedsänkt steg mot båtarna på ytterligare 0,5 m.
▪ Kommer att ligga lite längre ut i vattnet än de gör i dag.
▪ Kommer inte att ha kontakt med ”slänten” som de har i dag.
▪ Kommer att ha räcke på den sida som vetter mot slänten, och se ut som det runt serveringen.
▪ Det gamla staketet som finns i dag kommer också att vara kvar.

Vilket område ingår i första delen?
Området som startar vid plats 116 till flytbryggan. Berörda båtägare kommer bli kontaktade.

Vilket område ingår i andra delen?
Från flytbryggan till sundet, bryggan vid rännan samt del av betongbryggan närmast slipen.

Påverkar ombyggnationen antalet vinterplatser?
o Ja, men det blir inte så många färre platser än tidigare.
o Planeringen för vinterplatserna ska vara klar 9 september 2018.

Klubbens organisation för ombyggnationen:
o Kenneth Hörnqvist är ansvarig för planering och arbetet. Han kommer att arbeta tillsammans med Nico Clevestam och Leif Rung.

Övrigt:
Upplägg av material inför ombyggnationen:
▪ På hamnplan mot klubbstugan har det markerats ett område där man kommer ha material för första delen.
Y-bommar, nya bojar eller ha kvar nuvarande bojar?
▪ Inga beslut är fattade. Och det ingår inte i det nu planerade arbetet som beskrivits.

Comments are closed.

  • Klubben på Facebook