Stallmästaregårdens Båtsällskap

Bottenfärg

Uppdatering (hösten 2017): Klubben har tagit fram en gemensam utfasningsplan för giftig båtbottenfärg. Den finns att ladda ner här.

Nu börjar strax vårrustningen och då är det samtidigt viktigt att tänka framåt. Anledningen till detta är det regelverk Stockholms stad fastställt gällande bl a behandling av båtbottnar. Du kan ta del av detta på stadens hemsida www.stockholm.se/batklubbar. Där finner du skriften ”Båtklubbar, Ett hållbart båtliv för alla”.

Kort sagt kan vi säga att inga bottenfärger med gift får användas. Det betyder att färgen skall vara helt biocidfri. Färger med bl a koppar, zink och föreningar med dessa, är ej biocidfria. Tributyltenn (TBT) är sedan länge förbjudet.

Inga båtar med giftig bottenfärg kommer att få tvättas utan spol- platta med avancerad rening och inte heller får de använda båtbottentvätt i sjön. SBS har ingen spolplatta.

Det som då står till buds, främst för plast och aluminium är att blästra eller för plast använda någon form av färgborttagning likt Internationals ”Interstrip”. Vad gäller aluminium bör du fråga vad som är lämpligt.

I SBS ordningsregler finns redan reglerat att du skall samla upp gammal bottenfärg på utlagd presenning och deponera den som miljöfarligt avfall.

Sedan får du behandla med något biocidfritt och löpande under säsong tvätta botten.

För träbåtsägare kan det med tanke på träets motståndskraft samt båtens ålder vara svårare att möta dessa krav. Ett sätt kan vara att använda en färg likt Internationals ”Antifouling Sealer” som skall stoppa läckage från gammal bottenfärg samt ge en ny hård tvättbar yta.

En grupp från några båtklubbar, bl a SBS arbetar med att finna vägar för rätt behandling av träbåtar tillsammans med miljöförvaltningen.

Reglerna gäller redan och det är därför viktigt att du som medlem i SBS respekterar dessa regler och ej äventyrar klubbens framtid.

M a o så är det klokt att redan nu välja väg för sitt fortsatta båtbottenarbete.

Comments are closed.

  • Klubben på Facebook