Stallmästaregårdens Båtsällskap

Avgifter

Avgift

Pris

Inträdesavgift för medlem med båt i hamnen 5000 kr
Medlemsavgift 600 kr / år
Hamnavgift för båt med bryggplats – Sommar
(obs! ej båtens bredd utan platsens bredd)
875 kr / meter
Serviceavgift – ”sommarplats” (el, vatten, sopor etc.) 1000 kr / säsong
Kajak (eller liten roddbåt) 600 kr / säsong
Hamnavgift för båt på hamnplan – Vinter
(längd + 50cm) x (bredd + 50cm)
93,75 kr / kvm
Serviceavgift ”vinterplats” (el, vatten, sopor etc.) 1000 kr / säsong
Hyra av förvaringsskåp i hamnen 300 kr / år
Avgift för ej upptagen boj 1500 kr
Avgift för ej intagen bryggförtöjning 500 kr
Avgift för ej fullgjord vakttjänst 3000 kr
Avgift för ej fullgjort arbetsbeting 700 kr
Upptagning / sjösättning
(med slip för båt som inte har plats i hamnen)
300 kr / gång
Båtvimpel 150 kr
Nyckel 300 kr
Årsavgift verkstadsklubb 300 kr
Hyra av tält för privat fest 3000 kr

Comments are closed.

  • Klubben på Facebook